Upravni odbor KGZ Idrija imenoval podpredsednika

Upravni odbor KGZ Idrija je na svoji 170. redni seji, dne 14.6. 2016, imenoval podpredsednika Upravnega odbora, ki bo do izvolitve predsednika na rednem občnem zboru zadružnikov, predvidoma jeseni, predsedoval Upravnemu odboru v skladu z zadružnimi pravili KGZ Idrija. Na to funkcijo so člani UO soglasno imenovali člana Žakelj Aleša iz Dolov nad Idrijo.