Pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano

Strokovna komisija za ocenjevanje produktov s KBZ Geopark Idrija – Idrija izbrano je Kmetijsko gozdarski zadrugi Idriji izdala sklep o pridobitvi pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Geopark Idrija – Idrija izbrano za: IDRIJSKO HRENOVKO, IDRIJSKO ZASEKO, KLASIČNO PREKAJENA REBRA in IDRIJSKO KLOBASO. Predsednik strokovne komisije za ocenjevanje je prof. dr. Janez Bogataj. Priloge:  Sklep…