Pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano

Strokovna komisija za ocenjevanje produktov s KBZ Geopark Idrija – Idrija izbrano je Kmetijsko gozdarski zadrugi Idriji izdala sklep o pridobitvi pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Geopark Idrija – Idrija izbrano za: IDRIJSKO HRENOVKO, IDRIJSKO ZASEKO, KLASIČNO PREKAJENA REBRA in IDRIJSKO KLOBASO. Predsednik strokovne komisije za ocenjevanje je prof. dr. Janez Bogataj. Priloge:  Sklep…

Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije

Med letošnjimi nagrajenci Zadružne zveze Slovenije je priznanje za prispevek k razvoju zadružništva prejel tudi Matej Gantar – predsednik naše zadruge, Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija pa je prijela priznanje za 70 let delovanja. Obe priznanji je predsednik Zadružne zveze Slovenije g.Peter Vrisk podelil predsedniku in direktorju zadruge na svečani prireditvi ob dnevu zadružnikov 29.8. 2018…